آرشیو مطالب : هواپیما

محققان دانشگاه توكیو توسعه دادند

پهپادهای چندبخشی با ظاهری شبیه به عنکبوت

پهپادهای چندبخشی با ظاهری شبیه به عنکبوت

شکست انگلیس و اروپایی ها در پرتاپ ماهواره به فضا

شکست انگلیس و اروپایی ها در پرتاپ ماهواره به فضا

ویژگی های بلیط های سیستمی

ویژگی های بلیط های سیستمی

نگرانی از شبیه سازی بیش از اندازه واقعی سقوط جت جنگنده!

نگرانی از شبیه سازی بیش از اندازه واقعی سقوط جت جنگنده!

رونمایی رسمی از یك پهپاد مافوق صوت

رونمایی رسمی از یك پهپاد مافوق صوت

رؤیت یك جت پك سوار مشكوك در فرودگاه لس آنجلس

رؤیت یك جت پك سوار مشكوك در فرودگاه لس آنجلس
گروه هوش مصنوعی
iagrp.ir - مالکیت معنوی سایت گروه هوش مصنوعی متعلق به مالکین آن می باشد