درباره گروه هوش مصنوعی

هوش مصنوعی و فناوری اطلاعات

گروه هوش مصنوعی ، گروهی برای مرور و بهبود راهكارهای هوش مصنوعی در زیرگروههای مختلف مانند پردازش تصویر ، بیگ دیتا ، بینایی ماشین و غیره ، و همچنین ارائه كننده اخبار روز فناوری اطلاعات و مخصوصا حوزه هوش مصنوعی است.

iagrp.ir - مالکیت معنوی سایت گروه هوش مصنوعی متعلق به مالکین آن می باشد