مطالب گروه هوش مصنوعی


جراحی زیبایی فک و صورت

جراحی زیبایی فک و صورت

رصد سیاره ای که سطح آن از آهن مذاب است!

رصد سیاره ای که سطح آن از آهن مذاب است!

قرارداد ۳ میلیارد دلاری ناسا برای سفارش تقویت کننده موشک

قرارداد ۳ میلیارد دلاری ناسا برای سفارش تقویت کننده موشک

ثبت 2 رکورد تاریخی با انجام یک آزمایش در ایستگاه فضایی بین المللی

ثبت 2 رکورد تاریخی با انجام یک آزمایش در ایستگاه فضایی بین المللی
در گزارش گروه هوش مصنوعی اعلام شد؛

حل مساله به دست نخبگان محور برنامه های بنیاد ملی است

حل مساله به دست نخبگان محور برنامه های بنیاد ملی است

آزمایشی ساده و سریع جهت بررسی مقاومت بدن در مقابل امیکرون

آزمایشی ساده و سریع جهت بررسی مقاومت بدن در مقابل امیکرون

کاهش ارتفاع ایستگاه فضایی بین المللی برای رفع خطر

کاهش ارتفاع ایستگاه فضایی بین المللی برای رفع خطر

بازار جهانی گیربکس صنعتی بر اساس نوع

بازار جهانی گیربکس صنعتی بر اساس نوع

جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی بهمن ماه

جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی بهمن ماه

اطلاعات زمین شناسی مریخ در دست مریخ نورد چینی ها

اطلاعات زمین شناسی مریخ در دست مریخ نورد چینی ها
گروه هوش مصنوعی
iagrp.ir - مالکیت معنوی سایت گروه هوش مصنوعی متعلق به مالکین آن می باشد