مطالب گروه هوش مصنوعی


چین بدنبال استعدادهای برتر جهانی است

چین بدنبال استعدادهای برتر جهانی است
با عنوان نانوذرات طلا و نقره؛

کتاب استاد دانشگاه شریف در انتشارات بین المللی الزویر چاپ شد

کتاب استاد دانشگاه شریف در انتشارات بین المللی الزویر چاپ شد
تحقیقات جدید نشان داد؛

هسته زمین برعکس می چرخد!

هسته زمین برعکس می چرخد!

حمایت ویژه معاونت علمی از طرح های پژوهشی در زمینه آب

حمایت ویژه معاونت علمی از طرح های پژوهشی در زمینه آب

دهمین سیارک به لیست ماموریت لوسی افزوده شد

دهمین سیارک به لیست ماموریت لوسی افزوده شد

ارائه نخستین گزارش هواشناسی دقیق از مریخ توسط مریخ نورد استقامت

ارائه نخستین گزارش هواشناسی دقیق از مریخ توسط مریخ نورد استقامت

نورون هایی که تهدید را بو می کشند!

نورون هایی که تهدید را بو می کشند!

تشخیص فلزات سنگین در عرق بدن با یک سنسور ساده

تشخیص فلزات سنگین در عرق بدن با یک سنسور ساده

تهدید خطرناک سیارک ۴ میلیارد ساله برای زمین

تهدید خطرناک سیارک ۴ میلیارد ساله برای زمین
دانشمندان دانشگاه تگزاس :

درمان فراصوت می تواند فرآیند پیری را به تاخیر بیندازد

درمان فراصوت می تواند فرآیند پیری را به تاخیر بیندازد
گروه هوش مصنوعی
iagrp.ir - مالکیت معنوی سایت گروه هوش مصنوعی متعلق به مالکین آن می باشد