مطالب گروه هوش مصنوعی


پدر یا مادر کدامیک مقصر طاسی فرزندان هستند؟

پدر یا مادر کدامیک مقصر طاسی فرزندان هستند؟

انواع بلیط هواپیما

انواع بلیط هواپیما

فصلنامه سلامت در حوادث و بلایا برای درج در اسکوپوس پذیرفته شد

فصلنامه سلامت در حوادث و بلایا برای درج در اسکوپوس پذیرفته شد

کانال دنیای مغز و شناخت در نرم افزار شاد بوجود آمد

کانال دنیای مغز و شناخت در نرم افزار شاد بوجود آمد
توسعه راهی برای چاپ سه بُعدی پوست پیوندی؛

این پوست آزمایشگاهی را می توان مثل یک لباس پوشید

این پوست آزمایشگاهی را می توان مثل یک لباس پوشید

نخستین آزمایش ریزگرانش توسط یک پهپاد انجام شد

نخستین آزمایش ریزگرانش توسط یک پهپاد انجام شد
فاجعه شاتل كلمبیا

تحقیقات در مورد یکی از بدترین تراژدی های فضایی تاریخ آمریکا

تحقیقات در مورد یکی از بدترین تراژدی های فضایی تاریخ آمریکا

چین بدنبال استعدادهای برتر جهانی است

چین بدنبال استعدادهای برتر جهانی است
با عنوان نانوذرات طلا و نقره؛

کتاب استاد دانشگاه شریف در انتشارات بین المللی الزویر چاپ شد

کتاب استاد دانشگاه شریف در انتشارات بین المللی الزویر چاپ شد
تحقیقات جدید نشان داد؛

هسته زمین برعکس می چرخد!

هسته زمین برعکس می چرخد!
گروه هوش مصنوعی
iagrp.ir - مالکیت معنوی سایت گروه هوش مصنوعی متعلق به مالکین آن می باشد