آرشیو مطالب : كوانتوم


دانشمندان شکل جدیدی از مغناطیس را کشف کردند

دانشمندان شکل جدیدی از مغناطیس را کشف کردند
اولین واكنش های برندگان نوبل شیمی ۲۰۲۳

اینجا نصف شب است!

اینجا نصف شب است!

معرفی برندگان نوبل شیمی 2023

معرفی برندگان نوبل شیمی 2023
با ابداع روشی خاص؛

فیزیکدانان با کشف وضعیت جدیدی از ماده کریستال های بوزون ساختند

فیزیکدانان با کشف وضعیت جدیدی از ماده کریستال های بوزون ساختند

از هم زاد مرموز سیاهچاله ها چه می دانیم؟

از هم زاد مرموز سیاهچاله ها چه می دانیم؟

تخته سیاه استیون هاوکینگ چه اسراری را پنهان کرده است؟

تخته سیاه استیون هاوکینگ چه اسراری را پنهان کرده است؟
توسط نشر نو انجام شد؛

چاپ کتاب دانشمند ایرانی درباره معماهایی برای رازگشایی از عالم

چاپ کتاب دانشمند ایرانی درباره معماهایی برای رازگشایی از عالم
لینک دوستان گروه هوش مصنوعی
گروه هوش مصنوعی
iagrp.ir - مالکیت معنوی سایت گروه هوش مصنوعی متعلق به مالکین آن می باشد