از سوی معاونت تحقیقات وزارت بهداشت انجام شد؛

بررسی علمی ادعای مغناطیسی شدن بدن انسان بر اثر تزریق واكسن كرونا

بررسی علمی ادعای مغناطیسی شدن بدن انسان بر اثر تزریق واكسن كرونا

به گزارش گروه هوش مصنوعی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت مبحث ادعای مغناطیسی شدن بدن انسان بر اثر تزریق واکسن های کرونا را به صورت علمی بررسی و این ادعا را رد کرد.


به گزارش گروه هوش مصنوعی به نقل از مهر، معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت در یک گزاره برگ موضوعی که این روزها در میان مردم و فضاهای مجازی بحث به وجود آورده که تزریق واکسن های کووید- ۱۹ منجر به مغناطیسی شدن بدن می شود را بررسی نموده است. در این گزاره برگ آمده است با تاکید بر شواهد علمی به باتوجه به بررسی های انجام شده بر روی منابع علمی و معتبر، شواهدی که نشان دهند واکسن های کووید- ۱۹ قابلیت القای خاصیت مغناطیسی در بدن انسان دارند، وجود ندارد. ایجاد القای خاصیت مغناطیسی توسط این واکسن ها با شواهد موجود در تضاد است. این نگرانی و پرسش های پیرامون آن پاسخ داده شود. اگر این واکسن ها قابلیت ایجاد یک میدان مغناطیسی را در بدن داشته باشند یا باید محتویات خود واکسن ها خواص مغناطیسی داشته باشند یا این که خاصیت مغناطیسی را در بدن القا کنند. پس ابتدا به بررسی ترکیبات تشکیل دهنده برخی از واکسن های رایج کووید- ۱۹ می پردازیم که از منابع معتبر جهانی نظیر CDC و FDA قابل استعلام هستند. از آنجائیکه این مساله در مورد همه واکسن ها و در همه جای دنیا بیان می شود، به ترکیبات همین چهار واکسن اکتفا می شود. بررسی ترکیبات واکسن ها: ترکیبات چهار نمونه از واکسن های کووید-۱۹ واکسن ترکیبات مُدرنا اسید ریبونوکلئیک پیامرسان (mRNA)، لیپیدها (SM-۱۰۲ پلی اتیلن گلیکول ۲۰۰۰ [PEG] دی مریستوئیل گلیسرول [DMGِ] کلسترول و ۱، ۲دیستروآیل-اسن-گلیسرو--۳فسفوکلین[DSPC]، ترومتامین، هیدروکلراید ترومتامین، اسید استیک، سدیم استات سه هیدرات و ساکارز
(Messenger ribonucleic acid (mRNA)، lipids (SM-۱۰۲، polyethylene glycol [PEG] ۲۰۰۰ dimyristoyl glycerol [DMG]، cholesterol، and ۱، ۲-distearoyl-sn-glycero-۳- phosphocholine [DSPC])، tromethamine، tromethamine hydrochloride، acetic acid، sodium acetate trihydrate، and sucrose) جانسون و جانسون نگهدارنده، آدنوویروس نوترکیب نوع ۲۶ که مبین پروتئین اسپایک SARS-CoV-۲، مونوهیدرات اسید سیتریک، دی هیدرات سیترات تری سدیم، اتانول، ۲- هیدروکسی پروپیل بتا سیکلودکسترین (HBCD) پلی سوربات ۸۰، کلرید سدیم
(Recombinant، replication-incompetent adenovirus type ۲۶ expressing the SARS-CoV- ۲ spike protein، citric acid monohydrate، trisodium citrate dihydrate، ethanol، ۲- hydroxypropyl-β-cyclodextrin (HBCD)، polysorbate-۸۰، sodium chloride). فایزر– بیوانتک mRNA، لیپیدها ((۴- هیدروکسی بوتیل) آزاندییل) بیس (هگزان - ۱، ۶- دییل) بیس (۲- هکسی الدکانوات) ۲ پلی اتیلن گلیکول - N، N-، ۲۰۰۰ دی تترادسیلاستامید، ۲، ۱ دیستروئیل-اسن-گلیسرو -۳- فسفوکلین و کلسترول، (کلرید پتاسیم، فسفات پتاسیم تک پایه، کلرید سدیم، دی هیدرات فسفات سدیم دو پایه و ساکارز.
(mRNA، lipids ((۴-hydroxybutyl)azanediyl)bis(hexane-۶، ۱-diyl)bis(۲-hexyldecanoate)، ۲ [(polyethylene glycol)-۲۰۰۰]-N، N-ditetradecylacetamide، ۱، ۲-Distearoyl-sn-glycero-۳- phosphocholine، and cholesterol)، potassium chloride، monobasic potassium phosphate، sodium chloride، dibasic sodium phosphate dihydrate، and sucrose) آسترازنکا نگهدارنده، وکتور آدنو ویروس نوترکیب شامپانزه با رمزگذاری پروتئین اسپایک SARS-CoV-۲، واکسن، هیستیدین، هیستیدین هیدروکلراید منوهیدرات، کلرید سدیم، کلرید منیزیم هگزاهیدرات، دی سدیم ادات، ساکارز، اتانول، پلی سوربات ۸۰، آب.
(Recombinant، replication-deficient chimpanzee adenovirus vector encoding the SARSCoV-۲ Spike glycoprotein. The vaccine، histidine، histidine hydrochloride monohydrate، sodium chloride، magnesium chloride hexahydrate، disodium edetate، sucrose، ethanol absolte، polysorbate ۸۰، water) همانطور که در فرمولاسیون واکسن های فوق دیده می شود، هیچ ماده ای که بتواند خواص مغناطیسی مؤثری داشته باشد وجود ندارد. درواقع، ترکیبات این واکسن ها شامل مولکول های زیستی، نوکلئیک اسیدها، لیپیدها، قندها و بافرهایی هستند که در خیلی از داروهای دیگر و گاهی حتی در مواد غذایی هم وجود دارند. واضح است که این ترکیبات به تنهایی یا در ترکیب با یکدیگر هم قادر به ایجاد میدان مغناطیسی در بدن انسان نیستند و اصولاً ماهیت این ترکیبات ارتباطی با القای میدان های مغناطیسی ندارد. البته لازم به ذکر این حقیقت است که در بدن انسان هر سلولی میدان مغناطیسی خاص خودش را دارد، اما شدت میدان مغناطیسی ایجادشده توسط کل بدن یک انسان بسیار ناچیز و در حدود ۹ - ۱۰ گاوس است. برای درک میزان کوچکی این میدان مغناطیسی باید اظهار داشت که این میزان تقریباً یک میلیاردم میدان مغناطیسی کره زمین است. همان گونه که همه می دانیم، میدان مغناطیسی زمین به زحمت می تواند آهنربای موجود در قطب نماها را حرکت دهد. همچنین، شدت میدان مغناطیسی آهنرباهای کوچکی که بر روی یخچال ها برای نصب یادداشت های روزانه خود می چسبانیم، در حدود ۱۰ گاوس است. پس میدان مغناطیسی موجود در بدن انسان به هیچ وجه قابلیت جذب فلزات را ندارد. ما حتی اگر ده ها عدد از این آهنرباهای یخچالی را هم در بدن خود داشته باشیم باز نمی توانند یک قاشق فلزی یا حتی یک آهنربای دیگر را از ورای پوست و عضلات و بافت همبند جذب کنند. بر این اساس میتوان اظهار داشت که «مغناطیسی شدن بدن بر اثر تزریق واکسن» مبحث درستی نیست. بررسی شواهد علمی ادعا این ادعا نمی تواند صحیح باشد چون در صورت صحت مشکلات اساسی و آنی برای بدن به وجود می آورد. اگرچه، این ادعا با اصول و حقیقت های علمی دیگری هم در تضاد است. همانگونه که می دانیم که سیستم عصبی انسان و هم سیستم ضربان ساز طبیعی قلب بر مبنای اختلاف پتانسیل های الکتریکی در دو سوی غشاهای سلولی خود، کار می کنند و این پتانسیل ها و اختلاف بارها به شدت و در حد میلی ولت کنترل می شوند. تصور کنید بدن ما در اثر تزریق یک واکسن تا حدی خاصیت مغناطیسی پیدا کند که قادر به جذب فلزات باشد. آنگاه حتما فرایندهای عصبی و قلبی تحت تاثیر قرار می گرفتند و در نتیجه حیات فرد دریافت کننده واکسن به سرعت و به شدت و با ایجاد عوارض وخیم تحت تأثیر قرار می گرفتند. همچنین، اگر مواد فلزی و دارای خاصیت مغناطیسی به این میزان در بدن منتشر می شدند که قابلیت جذب فلز را در بدن انسان ایجاد کنند، اندام ها و بافت های حیاتی بدن گرفتار سمیت شدید با مواد فلزی مذکور می شدند و فرد دریافت کننده واکسن از نظر سلامت گرفتار عوارض وخیمی می شود. ایجاد این میزان خاصیت مغناطیسی در بدن با استمرار کارهای طبیعی سلول های بدن از نظر فیزیولوژیک منافات دارد. منشاء ادعای مغناطیسی شدن بدن در اثر تزریق واکسن کووید ۱۹ درواقع، این ادعا یا شایعه ابتدا از کاربران فضای مجازی در کشورهای دیگر شروع شد و به تدریج فراگیر شد. اگرچه، پیرو پیگیری هایی که توسط تیم حقیقت یاب خبرگزاری رویترز دراین زمینه انجام شد، شرکت های تولیدکننده واکسن های کووید- ۱۹ قویاً استفاده از مواد فلزی و مغناطیسی را در واکسن های خود رد کردند. به جز موارد محدودی که در بعضی از واکسن های کووید در حد بسیار ناچیزی از نمک های آلومینیوم استفاده شده است که در تولید واکسن های مختلف ماده ای رایج است و ده ها سال است از آن استفاده می شود. درواقع، افراد حمایت کننده از این ادعا و شایعه بر هیچ حقیقت علمی و مدارک قابل اتکایی استناد نکرده اند و به بیان ادعایی گنگ و مبهم بدون عرضه شواهد کافی اقدام نموده اند. بیشتر هم ادعا شد که شرکت مایکروسافت و در رأس آن بیل گیتس با همکاری دولت های جهانی قصد دارند ریزتراشه های دیجیتالی را از راه واکسن در بدن افراد قرار دهند تا همیشه و همه جا تحت کنترل و قابل رهگیری باشند؛ اما آیا می شود وجود ریزتراشه ها یا مواد مغناطیسی را به این سادگی در درون این واکسن ها پنهان کرد. با وجود تجهیزات شیمی تجزیه نظیر کروماتوگرافی های پیشرفته و دستگاه های طیف سنج جرمی که امروزه تقریباً در هر شهری وجود دارند، پنهان کردن چنین مواردی غیرممکن و غیرقابل باور است. تمامی این ادعاها و شایعات همیشه از جانب منابع رسمی و معتبر با تاکید بر حقیقت های علمی و عینی رد شده اند. توصیه ها پیشنهاد می شود در زمان برخورد با این ادعاها برای دریافت پاسخ سؤالات و نگرانی ها به منابع معتبر علمی و متخصصین حوزه سلامت اعتماد شود و به شایعات و ادعاهای بی اساس که گاهی به آنها جلوه علمی هم داده می شود توجهی نکرد. با پیشرفت های گسترده تجهیزات علمی و هم فراگیر شدن رسانه های جمعی امکان فریب مردم و تزریق واکسن با اهداف غیردرمانی و پشت پرده وجود ندارد. افراد هر جامعه ای با افزایش آگاهی و اعتماد به متخصصین حوزه سلامت می توانند از چنین شایعاتی دور بمانند و از جان خود و عزیزانشان محافظت کنند. کدام سوی این قضایا را باور کنیم؟ در برخورد با اخبار این چنینی در شبکه های اجتماعی چه نگاهی داشته باشیم ؟ بنظر می رسد که منابع این شایعات بخشی از سوی جنبش های ضد واکسن و بخشی هم از جانب سایت ها و منابعی فرصت طلب برای جذب مخاطب بیشتر باشد. در ادامه این گزاره برگ معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت آمده است: تلاش می نماییم نکاتی را جهت مواجهه علمی با این مساله و موارد مشابه مطرح نماییم. چون که ادعاهای عجیب و غریب درست و نادرست در شبکه های اجتماعی نه تنها کاهش نمی یابد بلکه رو به افزایش است. اگر با چنین مواردی مواجه شدیم، فارغ از تایید یا انکارش، باید مسیر درست مواجه رو طی نماییم و نتیجه هر چه شد، بی طرفانه بپذیریم. جهت راستی آزمایی ادعاهای عمومی، سفارش متدولوژیست ها پیمودن گام های سه گانه به شرح زیر است: گام اول: به طور واضح و شفاف، ببینیم ادعای مطرح شده چیست و آنرا روی کاغذ بنویسیم؟ گام دوم: علل و مستندات عرضه شده دقیقا چه چیزهایی هستند؟ مواردی که مستقیم و یا غیر مستقیم اظهار شده اند، را استخراج کرده و جهت بررسی شفاف یادداشت برداریم. گام سوم: اعتبار ادعا و همینطور اسناد عرضه شده را بدقت بررسی نماییم تا ببینیم در چه سطحی بوده و تکیه گاه شان چیست؟ اجازه دهید مساله واکسن و مغناطیس را با همین گام ها بعنوان یک مصداق بررسی نماییم. گام اول: در کلیپ های پخش شده، به طور شفاف چه موضوعی ادعا شده است؟ ادعای مطرح شده در شبکه اجتماعی این است که واکسن زدن سبب ایجاد خاصیت مغناطیسی در بدن شخص مذکور می شود. گام دوم: دقیقا برای اثبات این ادعا چه مستنداتی عرضه شده است؟ جهت بررسی مستندات و چند کلیپ با انتشار گسترده انتخاب شدند. مرد میانسالی که چندین قاشق را به ناحیه سینه اش می چسباند. خانمی که آهن ربای گرد کوچکی را به بازوی چپ اش چسباند، و مرد سالمندی که کلید و سپس قاشقی رو به بازوی چپ اش چسباند. گام سوم: این گام مهم ترین گام شمرده می شود. اعتبار ادعا و مستندات در چه وضعیتی است؟ ۱) آیا سند معتبری برای واکسن زدن عرضه شد؟ یا صرفاً ادعای کلامی بود؟ ۲) آیا افراد مذکور به منظور شفاف کردن هویت حقیقی خود به مسائلی مانند: نام خود، کشور و شهرشان، مرکزی که واکسن زده اند و نوع واکسن به صراحت اشاره کردند؟ ۳) آیا انسجام کافی در ادعای مطرح شده وجود داشت؟ محل ایجاد مغناطیس در یکی از افراد ناحیه سینه و دو نفر دیگر ناحیه بازو بود. ۴) آیا علت چسبیدن شی مانند قاشق به سینه صرفاً به سبب مغناطیس است؟ ۵) آیا ادعا کنندگان بجز بازویی که ادعا می شد واکسینه شده، بازوی مقابل رو هم بعنوان کنترل تست کردند؟ ۶) آیا پس از پخش شدن این کلیپ، فردی پیش از واکسیناسیون تست منفی مغناطیس را روی بازویش نشان داد؟ تا ثابت کند پس از واکسیناسیون مغناطیس به وجود آمده باشد؟ ۷) آیا یکنواختی و انسجام در اسناد وجود داشت؟ یکی ادعای تزریق آهن داشت که آهن ربا به بازویش می چسبید و یکی ادعای تزریق آهن ربا داشت که آهن به بدن می چسبید. ۸) آیا درصورتیکه فرض نماییم ادعای مغناطیسی شدن اثبات شود، چطور میکروچیپ بودن از این مساله نتیجه گیری می شود؟ آیا میکروچیپ این خاصیت را دارد؟ ۹) آیا تعداد کلیپ های گزارش شده در مقایسه با جمعیت چند صد میلیونی واکسینه شده، در حدی هست که اثر را به واکسن نسبت بدهیم؟ نتیجه گیری نهایی مهم ترین مداخله و اساسی ترین راه برون رفت از بحران پاندمی کووید ۱۹ واکسیناسیون عمومی است. عدم تزریق واکسن باتوجه به شایعاتی که ضد واکسن کووید ۱۹ وجود دارد، نتیجه ای جز به مخاطره انداختن سلامت مردم و جامعه نخواهد داشت. این ادعا یک شایعه است و باقی مانندن اجسام روی بدن در مواردی که ادعا می شود به سبب ایجاد خاصیت مغناطیسی توسط واکسن نیست. بر مبنای شواهد علمی موجود، اصولا این واکسن ها هیچ خاصیت مغناطیسی در بدن ایجاد نمی کنند. آرمان رحیمی دانشجوی دکتری تخصصی رشته پزشکی مولکولی دانشگاه علوم پزشکی کردستان و دکتر مهدی هدایتی، رئیس مرکز تحقیقات علوم سلولی و مولکولی غدد، پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی این گزاره برگ را تهیه کرده اند.

1400/03/19
10:28:48
5.0 / 5
1069
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۸ بعلاوه ۳
لینک دوستان گروه هوش مصنوعی
گروه هوش مصنوعی
iagrp.ir - مالکیت معنوی سایت گروه هوش مصنوعی متعلق به مالکین آن می باشد