آرشیو مطالب : محصولات


نقش برخی مواد شیمیایی در مرگ زودرس

نقش برخی مواد شیمیایی در مرگ زودرس

امنیت حفاظ شاخ گوزنی

امنیت حفاظ شاخ گوزنی

نشر مقاله دانش آموخته دانشگاه تهران در نشریه آكادمی علوم آمریكا

نشر مقاله دانش آموخته دانشگاه تهران در نشریه آكادمی علوم آمریكا

افزایش مشكلات گوارشی با ضدعفونی كننده های دست

افزایش مشكلات گوارشی با ضدعفونی كننده های دست

آشنایی با امیر مسعودی

آشنایی با امیر مسعودی
برای نخستین بار؛

میكروپلاستیك ها به بدن نوزادان رسوخ كرد

میكروپلاستیك ها به بدن نوزادان رسوخ كرد

با حرف آخر به چند قدم به رویا های خود نزدیك شوید

با حرف آخر به چند قدم به رویا های خود نزدیك شوید
یك محقق در هرمزگان تشریح كرد:

آخرین یافته های علمی در مورد خواص و اثرات میوه چیكو

آخرین یافته های علمی در مورد خواص و اثرات میوه چیكو

دزدگیر فروشگاهی

دزدگیر فروشگاهی

چین ۲ ماهواره به مدار ارسال كرد

چین ۲ ماهواره به مدار ارسال كرد
گروه هوش مصنوعی
iagrp.ir - مالکیت معنوی سایت گروه هوش مصنوعی متعلق به مالکین آن می باشد