وزیر بهداشت عنوان كرد:

رتبه ایران در ثبت كارآزمایی بالینی كرونا

رتبه ایران در ثبت كارآزمایی بالینی كرونا

به گزارش گروه هوش مصنوعی وزیر بهداشت درباره رتبه ایران در ثبت کارآزمایی بالینی کرونا اظهار داشت: دلیل آن این است که هیچ کشوری در منطقه مانند ایران نظام ثبت داده ندارد و اطلاق موش آزمایشگاهی به مردم کمال بی انصافی است.


به گزارش گروه هوش مصنوعی به نقل از مهر، دکتر سعید نمکی امروز در اختتامیه جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی اضافه کرد: در موضوع کووید روزهای سختی گذشت و جمهوری اسلامی ایران اثبات کرد با تاکید بر دانشمندان ایرانی و وفاق ملی و با وجود تحریم ها، بسته بودن دست ها و کمبود منابع مالی یکی از کشورهای ممتاز در عرصه مبارزه با کووید است. وی ادامه داد: دلم می خواست در عرصه کووید پژوهش فعال تر از این باشد برای اینکه چراغ راه ما پژوهش است و پژوهش باید بتواند بار بیماریها را در زمان کرونا شناسایی کند و بگوید کدام منطقه به سمت زرد و کدام منطقه به سمت قرمز می رود. نمکی در زمینه رتبه ایران در کارآزمایی بالینی کووید در دنیا اظهار داشت: دلیل رتبه ایران این است که هیچ کشوری در منطقه مانند ایران نظام ثبت داده ندارد و رتبه پنجم در کارآزمایی بالینی و رتبه چهارم در ثبت اطلاعات کووید افتخاری برای کشور است و اینکه می گویند جمهوری اسلامی ایران مردم را موش آزمایشگاهی تحقیقات کرونا کرده است کمال بی انصافی است. اجازه ندادیم که مردم برای واکسن کووید محل کارآزمایی بالینی شوند وی اظهار داشت: در مورد واکسن کرونا واقعیت مسلم این است که کشورهای همسایه که از واکسیناسیون کووید نام می برند چیزی جز کارآزمایی بالینی در جمعیت آنها نیست. ما اجازه ندادیم که مردم کشور ما برای واکسن کووید محل کارآزمایی بالینی شوند. وزیر بهداشت گفت: اگر فلان داروی ضد ویروس با سرعت و در اوج تحریم و بی پولی تهیه شد برای احترام به مردم بود تا فردی نگوید که نزدیکانش به سبب بدون دارو ماندن جان خودرا از دست داده اما چرا این مساله را تحقیر می کنید و این را وابستگی تلقی می کنید. تهیه دارو یعنی ما ضعیف نیستیم و قدرت داریم و آن دارو را برای مردم تهیه می نماییم این چه بی انصافی است. وی اشاره کرد: هیچ کشوری در منطقه مانند ایران نظام ثبت داده ندارد و اگر رتبه ایران در دنیا چهارم است به این علت است که کشورهای همسایه و منطقه نه نظام ثبت داده دارند و نه مرگ کرونا را ثبت می کنند و نه اصلاً این تعداد آزمایشگاه دارند و نه ۱۷ هزار خانه بهداشت و نه این همه مراکز همکاری با بسیج. چرا یک موضوع را به یک حرف بی ربط بدل می کنید. نمکی اظهار داشت: من از شروع انقلاب درگیر مسائل اجرائی بودم و اگر از بنده سوال کنید بزرگترین اشکال نظام پژوهش چیست، می گویم بزرگترین آفت و نگاه به پژوهش این است که آنرا فقط در دانشگاه دنبال می نماییم و هیچ گاه به پژوهش از زمان ورود به اجتماع نگاه نکردیم. باید روح جستجوگر را چند پله پیش از دانشگاه پیش ببریم. وزیر بهداشت اضافه کرد: تا زمانی که بخش خصوصی وارد پژوهش نشود هیچ دولتی نمی تواند از سهم منابع عمومی، سهم زیادی را به پژوهش اختصاص دارد. اگر رژیم اشغالگر قدس ۴ درصد به تحقیق اختصاص می دهد بخش عمده این بودجه صرف تحقیقات دفاعی و امنیتی می شود. آمریکا هم همچنین ۵۰ درصد بودجه تحقیقاتی در بخش دفاعی صرف می شود و در بخش های دیگر بودجه بخش خصوصی هزینه می شود. اگر بخش خصوصی وارد شود سهم دانشگاه از پژوهش بالا می رود وی ادامه داد: ما در کشور بخش خصوصی که جرأت کند وارد عرصه پژوهش شود و بعد ما برای آن مشکلات بوروکراسی ایجاد نکنیم بسیار نادر است برای اینکه بخش خصوصی می بیند تا زمانی که با رانت و رانت خواری می شود رشد کرد، به شکل مقتدر و شجاع پا به عرصه نمی گذارد. اگر بخش خصوصی وارد شود سهم دانشگاه از پژوهش بالا می رود. نمکی با اشاره به حضور پر رنگ پژوهش به خصوص در دوره کرونا اظهار داشت: این حضور بسیار ستودنی است. روزهای اول غصه شبانه روزی ما تهیه ماسک، لباس، ونتیلاتور و دارو بود. اما امروز به صادرکننده این اقلام بدل شده ایم. هر دارویی که گفته شد در کرونا مؤثر است بچه های داروسازی ۶۰ روزه فرموله کردن. وی ادامه داد: این ظرفیت ها کم نیست و نباید نفی کرد اگر از اشکالات می گوئیم از قدرتمندی هم نباید غافل شویم. ۵ هزار شرکت دانش بنیان در کل کشور و ۱۴۰۰ شرکت دانش بنیان در علوم پزشکی داریم. پیوستگی حل مسائل کشور با تولید مقاله وزیر بهداشت با تاکید بر پیوستگی حل مسائل کشور با تولید مقاله اظهار داشت: در پژوهش باید به درون نگاه نماییم. درست است که مقاله باارزش است اما به چین و کره و ژاپن نگاه کنید و ببینید بین مقالات علمی آنها که در دنیا انتشار یافته و حل مشکلات داخلی پیوستگی وجود دارد. وی ادامه داد: اگر این پیوستگی نباشد و انتظار ملی برآورده نشود ارزش پژوهش درست شناخته نمی گردد باید نتیجه یک پژوهش آنقدر به حل مسائل کشور کمک نماید که آنرا بر روی میز مسئول بگذاریم و بگوییم که این مسئله با پژوهش حل شده است و اگر هزینه کرده اید این میزان خلق ثروت شده است. خلق ثروت از پژوهش باید مورد توجه قرار گیرد. نمکی با اشاره به اهمیت مؤلفه های اجتماعی مؤثر در نظام سلامت اظهار داشت: این مؤلفه ها با اهمیت ترین تأثیر را در سلامت جامعه دارند. چقدر از ظرفیت جامعه شناسان و اقتصاددانان و روانشناسان در حوزه سلامت بهره برده ایم و از مشارکت آنها کمک گرفتیم. مطالبه اصلی من این است که از ظرفیت این گروه باید در مسائلی مانند تغییر سبک زندگی استفاده نمائیم. وی با انتقاد از پژوهش جزیره ای در کشور اظهار داشت: یک کشور ۸۰ میلیونی چند مرکز تحقیقاتی قلب و عروق، چند مرکز تحقیقاتی غدد و چند مرکز تحقیقاتی آسم و آلرژی نیاز دارد. این تعدد مراکز دور ریختن منابع است و به مدلول واگرایی است و نه همگرایی. در صورتیکه یافته های یک مرکز به درد مرکز دیگر می خورد. وزیر بهداشت با اشاره به اهمیت پیوستن به جهان در پژوهش اظهار داشت: بیت الحکمه بغداد در زمان سیاه و تاریک اروپا به مرکز رشد علم اسلامی بدل شد چون درها را باز کرد. نباید به سبب ترس از اتفاقات ناگوار در رابطه با دنیا را بست. وی با اشاره به موضوع طب سنتی و مسائلی که در رابطه با طب مدرن وجود دارد اظهار داشت: تحقیقات در حوزه طب سنتی بسیار محترم هستند، دانشجویان ما باید با دیرینه طب کشور آشنا گردند و بدانند که بوعلی سینا و رازی و جرجانی دارند و از همین رو دو واحد آشنایی با طب سنتی در وزارتخانه طراحی شد. نمکی اظهار داشت: با وجود مخالفت ها برای نخستین بار درها را باز کردیم و طب سنتی را در بحث کووید دخالت دادیم و ۱۴۰ پروژه تحقیقاتی با ارجحیت طب گیاهی را شروع کردیم. وزارت بهداشت در دوگانه طب مدرن و طب سنتی این طرفی، مظلوم واقع شده است اما باید بدانیم که طب مدرن نیازمند طب مکمل است. در نزاع سنت و مدرنیته ما به دانشمندان طب سنتی بها دادیم وی اشاره کرد: در نزاع سنت و مدرنیته ما به دانشمندان طب سنتی بها دادیم نه به عطار و بقال و پوست پیاز فروش. اجازه نمی دهیم پای خرافه گرایی به دانشگاه ها باز شود. طب سنتی دانشگاه دیده مورد تأیید است و دانشگاه جای کار عوام فریبانه و غیر علمی نیست و نخواهم گذاشت جان مردم فدای غوغاسالاری شود. وزیر بهداشت تصریح کرد: هر محصولی چه شیمیایی و چه گیاهی باید از مسیر درست پژوهش تولید شود و از طرف دیگر هم اجازه نخواهم داد کسی محصول طب سنتی که مسیر تحقیقاتی درست خودرا طی کرده است زیر سوال ببرد. وی اشاره کرد: مقام معظم رهبری یکی از کارشناس محورترین مدیر نظام جمهوری اسلامی هستند و در مورد کرونا همیشه گفته اند که هر چه وزارت بهداشت بگوید. نمکی گفت: راه برای علمای طب سنتی باید باز باشد اما راه بر شارلاناتیزم بسته است. وی افزود: روزهای سختی را می گذرانیم و پژوهش باید برای آینده نقشه راه داشته باشد. پارک های علم و فناوری باید تقویت شوند مسائل قانونی و بودجه پژوهش را حتما پیگیری می کنم.


منبع:

1399/10/22
17:14:25
0.0 / 5
1064
مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۱ بعلاوه ۵
لینک دوستان گروه هوش مصنوعی
گروه هوش مصنوعی
iagrp.ir - مالکیت معنوی سایت گروه هوش مصنوعی متعلق به مالکین آن می باشد