آرشیو مطالب : تلسكوپ

كشف یك نپتون فوق داغ برای نخستین بار

كشف یك نپتون فوق داغ برای نخستین بار

ستاره شناسان فاصله دقیق تا یك مغنااختر را اندازه گرفتند

ستاره شناسان فاصله دقیق تا یك مغنااختر را اندازه گرفتند

رصد نخستین سیاره ای كه به دور یك ستاره كوتوله می چرخد

رصد نخستین سیاره ای كه به دور یك ستاره كوتوله می چرخد
یك تحول در دانش فضایی؛

كشف گاز مربوط به حیات موجود زنده در سیاره زهره

كشف گاز مربوط به حیات موجود زنده در سیاره زهره
خورشید را از نمای نزدیك ببینید؛

تصاویر نفس گیر تلسكوپ فضایی اروپا از خورشید

تصاویر نفس گیر تلسكوپ فضایی اروپا از خورشید
در تحقیقات جدید مشخص شد؛

شناسایی سیگنال های فضایی منظم نویددهنده حیات

شناسایی سیگنال های فضایی منظم نویددهنده حیات
در گذشته بسیار دور ؛

خورشید یك همتا داشته است!

خورشید یك همتا داشته است!

سیاره گمشده پیدا شد

سیاره گمشده پیدا شد

اندازه گیری قطر ستاره های دوردست

اندازه گیری قطر ستاره های دوردست
با اندازه گیری قدیمی ترین نور؛

سن جهان ۱۳ میلیارد سال تخمین زده شد

سن جهان ۱۳ میلیارد سال تخمین زده شد

ثبت تصویر یك خوشه ستاره ای در فاصله ۸ هزار سال نوری زمین

ثبت تصویر یك خوشه ستاره ای در فاصله ۸ هزار سال نوری زمین
۳۴ میلیارد حجیم تر از خورشید؛

رصد سیاهچاله ای با بیشترین سرعت رشد در جهان

رصد سیاهچاله ای با بیشترین سرعت رشد در جهان
لینک دوستان گروه هوش مصنوعی
گروه هوش مصنوعی
iagrp.ir - مالکیت معنوی سایت گروه هوش مصنوعی متعلق به مالکین آن می باشد